windykacja odszkodowań
Suport Bydgoszcz
Odszkodowania

Zasady rozliczeń
Zasady rozliczeń

Należności za świadczone usługi pobieramy dopiero po ściągnięciu na Państwa rachunek należnego Państwu odszkodowania. Jedynie w przypadkach skomplikowanych i wymagających znacznych nakładów finansowych pobieramy zaliczkę do sprawy, którą zwracamy po windykowaniu odszkodowania.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wysokości dochodzonego i skutecznie ściągniętego odszkodowania lub zadośćuczynienia, ale również od stopnia skomplikowania sprawy. Zawsze jednak należne jest dopiero po windykowaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia i wpłacie jego pełnej wysokości na konto bankowe poszkodowanego lub pokrzywdzonego.
Polecamy strony
GB Odys
Kancelaria CRK