windykacja odszkodowań
Suport Bydgoszcz
Odszkodowania

Współpraca
Współpraca

Trzon naszej firmy stanowią osoby zajmujące się od wielu lat z powodzeniem sprawami ubezpieczeniowymi i skutecznie dochodzą w imieniu swoich Klientów należnych im kwot z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia. Profesjonalne podejście, znajomość branży i właściwe zaplecze materialne i osobowe pozwala rzetelnie i z korzyścią dla Klienta odzyskiwać należne Państwu odszkodowania. W ramach naszej firmy współpracujemy z likwidatorami szkód, rzeczoznawcami i prawnikami co pozwala uzyskać Państwu kompleksową pomoc w dochodzeniu należności.
Polecamy strony
GB Odys
Kancelaria CRK