windykacja odszkodowań
Suport Bydgoszcz
Odszkodowania

Oferta
Oferta

• Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe powstałe w wypadkach komunikacyjnych i w miejscu pracy, w tym za:
- uszczerbek na zdrowiu
- zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów rehabilitacji wraz z kosztami
wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitycajnego
- utracone zarobki
- dochodzenie renty
- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
• Doradzamy w zakresie windykacji odszkodowania lub zadośćuczynienia w ramach którego:
- dokonamy analizy dokumentacji i udzielimy wskazówek co do konieczności
zdobycia innych dokumentów pomocnych w odzyskaniu odszkodowania
lub zadośćuczynienia,
- przedstawimy zasady szacowania poniesionych szkód i pomożemy ustalić
wysokość należnego odszkodowania.


• Prowadzimy negocjacje z zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

• Będziemy reprezentować Państwa w postępowaniu likwidacyjnym przed towarzystwem ubezpieczeniowym i w razie konieczności w sporze z nim.

• Prowadzimy w Państwa imieniu korespondencję z zakładami ubezpieczeń i pomagamy w przygotowaniu innej dokumentacji niezbędnej do windykacji odszkodowania.

• Prowadzimy niezbędne czynności przedprocesowe i procesowe w przypadku konieczności dochodzenia w Państwa interesie odszkodowania na drodze sądowej.
Polecamy strony
GB Odys
Kancelaria CRK