windykacja odszkodowań
Suport Bydgoszcz
Odszkodowania

O firmie
O firmie

Prowadzimy działalność w zakresie reprezentowania interesów osób poszkodowanych w wypadkach lub wskutek innych zdarzeń losowych w windykacji odszkodowań od zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Współpracujemy ze specjalistami legitymującymi się bardzo dużym doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, a w szczególności w takim prowadzeniu procesu likwidacji szkody, aby nasz Klient otrzymał możliwie najwyższe należne mu odszkodowanie.

windykacja zakładów ubezpieczeniowychpowypadkowe
Polecamy strony
GB Odys
Kancelaria CRK